Projectleider implementatie en coördinator P&C cyclus

Opdrachtbeschrijving

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 450 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

Control is onderdeel van concernstaf waarbij de (concern)controller en control taken rechtstreeks onder de gemeentesecretaris vallen.

Als projectleider implementatie en coördinatie Planning & Control (P&C) Cyclus ben je een cruciale schakel binnen onze organisatie, waarbij je verantwoordelijk bent voor de implementatie van een vernieuwde P&C cyclus. Deze rol vraagt om een gedreven en procesgerichte persoonlijkheid die in staat is om een integrale sturing en verantwoording systematiek te waarborgen.

Daarnaast vervul je een adviesrol met betrekking tot de wens voor het inrichten van een bedrijfsbureau voor het fysieke domein. Hierbij werk je nauw samen met de afdelingen Ontwikkeling, Wijkzaken en Ruimte Belastingen en Gegevensbeheer om een gezamenlijk bedrijfsbureau te realiseren, met als doel meer integraliteit binnen de fysieke keten te bewerkstelligen

Opdracht
Vanuit de vastgestelde P&C cyclus verwachten we de volgende inzet van de project leider:

 • Als projectleider ben je primair verantwoordelijk voor het implementeren van de vernieuwde P&C cyclus. Dit omvat onder andere het opstellen van concrete doelstellingen en het verbinden en coördineren van alle betrokken partijen;
 • Je adviseert de organisatie over het gebruik van huidige systemen en zoekt daarbij proactief de samenwerking op met ICT, teamleiders Financiën en P&O;
 • Door middel van inventarisatie bepaal je of de huidige financiële processen nog voldoende ondersteunend zijn voor het P&C proces en de behoeften van budgethouders;
 • Je biedt advies over eventuele organisatorische aanpassingen en draagt zorg voor het opzetten van een effectieve programmaorganisatie voor de implementatie, waarbij je nauw samenwerkt met diverse stakeholders en belanghebbenden;
 • Je rapporteert regelmatig aan het Gemeentelijk Management Team (GMT) en de portefeuillehouder Financiën over de voortgang van de P&C cyclus;
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van het control-systeem om de doeltreffendheid van de organisatie te verbeteren. Dit omvat onder andere het definiëren van doelstellingen, het in kaart brengen van risico's (risicomanagement), het meten van (tussen)resultaten (prestatiemanagement/datagericht werken) en het optimaliseren van processen (procesmanagement)
   

Functie-eisen

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal over een afgeronde Hbo bachelor opleiding in de richting van financiën, economie of bestuurskunde;
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als (concern)controller, Coördinator P&C cyclus bij een overheidsorganisatie;
 3. Op een aparte pagina een door de kandidaat zelf geschreven motivatiebrief toegeschreven op de functie;

Gunningscriteria (weging)

 1. Minimaal over een afgeronde Wo bachelor opleiding in de richting van financiën, economie of bestuurskunde; (20 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring financiële- en bedrijfsvoering processen en financiële wet- en regelgeving van overheden, licht toe waar dit is opgedaan (15 punten);
 3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als (concern)controller, Coördinator P&C cyclus bij een overheidsorganisatie (30 punten);
 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als (concern)controller, Coördinator P&C cyclus binnen een gemeente (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties:

 • Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder. Je vindt het leuk om samen met andere oplossingen voor problemen te bedenken en deze te implementeren;
 • Je bent oplossingsgericht, overtuigend en hebt een actieve daadkrachtige werkhouding om in een politiek-bestuurlijke context te kunnen opereren;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk) is nodig om goed te kunnen adviseren mondeling of op papier.
   

Aanbod

Een bovengemiddeld salaris bij Flexpeople;

 • 8% vakantiegeld;
 • 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
 • Volledige reiskostenvergoeding;
 • Opleidings- en trainingsmogelijkheden;
 • Prima pensioenregeling.
 • Als je specifieke wensen hebt, maken we hier aparte afspraken over.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Neem contact op met Bartold van der Waal.