Financieel Toezichthouders

Opdrachtbeschrijving

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
In de provincie Utrecht zijn er 26 gemeenten, 18 gemeenschappelijke regelingen en 4 waterschappen. Samen met de andere beleidsadviseurs financieel toezicht draag je bij aan een gezonde financiële positie van de lokale overheden. Ons toezicht is risico-georiënteerd en proportioneel. We zijn proactief en bespreken eventuele risico’s met de lokale overheden.       

 • Je bent accounthouder voor een aantal gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.
 • Je beoordeelt de Planning & Control producten en voert hierover gesprekken met de lokale overheden. Op basis hiervan adviseer je de gedeputeerde financieel toezicht over de toezichtsvorm en de te nemen stappen.
 • Je informeert de besturen van de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen over onze beslissingen. In geval van verscherpt toezicht, gaat hier een bestuurlijk proces aan vooraf. Ook hierbij wordt jouw betrokkenheid gevraagd.
 • Samen organiseren we regio-bijeenkomsten voor de ambtelijke contactpersonen om kennis te delen en te netwerken.
 • Je onderhoudt contacten met de lokale overheden. Daarbij vinden we het wederzijds vertrouwen belangrijk. Daarmee willen we bereiken dat lokale overheden weten hoe ze jou weten te vinden op het moment dat er ontwikkelingen spelen.
 • Je vertegenwoordigt de provincie en het cluster financieel toezicht bij externe (vak-) overleggen.
 • Het cluster IBT houdt ook toezicht op andere domeinen zoals omgevingsrecht, informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders. Samenhang tussen deze thema’s vinden wij belangrijk en daarom werken we als cluster gezamenlijk aan het verder ontwikkelen van ons werk, zie ook ons Beleidskader IBT 2021-2024. Ook daar speel je een rol in.

Functie-eisen

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werk ervaring in de afgelopen 5 jaar met gemeentefinanciën (bijvoorbeeld gemeentewet en BBV, maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de werking van de P&C cyclus en in het bijzonder de begroting en de jaarrekening, begrotingsprocessen;
 3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.

Selectiecriteria 

 1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werk ervaring in de afgelopen 8 jaar met gemeentefinanciën (bijvoorbeeld gemeentewet en BBV, maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (60 punten);
 2. Aantoonbare werkervaring in (bestuurlijke) advisering binnen een overheidsinstelling (20 punten);
 3. Aantoonbare kennis en werkervaring van  Excel (10punten);
 4. Mogelijke detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na de inhuurperiode / initiële duur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent goed op de hoogte bent van de ontwikkelingen die spelen binnen de lokale overheden;
 • Communicatief vaardig;
 • Kunt goed verbindingen leggen binnen en buiten de organisatie;
 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Je hebt bewezen ervaring binnen gemeentefinanciën en je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen die spelen binnen de lokale overheden. Je bent iemand met een open en nieuwsgierige houding. In gesprekken ben je doortastend en neem je waar nodig een eigen standpunt in. Je bent een toegankelijke gesprekspartner op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

Verder beschik je over:

 • Een breed inzicht in de werking van de P & C cyclus bij lokale overheden en in het bijzonder de begroting en de jaarrekening, begrotingsprocessen en de wet- en regelgeving;
 • Goede adviesvaardigheden en het vermogen om makkelijk en helder te communiceren;
 • Bovendien leg je van nature verbinding met gesprekspartners binnen en buiten de organisatie;
 • Een HBO of Academisch werk- en denkniveau;
 • Kennis van actuele vraagstukken met financiële gevolgen voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

Aanbod

 • Een bovengemiddeld salaris bij Flexpeople;
 • 8% vakantiegeld;
 • 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
 • Volledige reiskostenvergoeding;
 • Opleidings- en trainingsmogelijkheden;
 • Prima pensioenregeling.

Als je specifieke wensen hebt, maken we hier aparte afspraken over.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Neem contact op met Bartold van der Waal.