Bureau voor ondersteuning op gebiedsprocessen natuurontwikkeling

Opdrachtbeschrijving

Bij de gebiedsprocessen voor natuurontwikkeling in de gemeente Land van Cuijk is ondersteuning gewenst. Het gaat om ondersteuningswerkzaamheden voor de discipline ‘Natuur, landschap en Ecologie’ binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Planbegeleiding conform door gemeente aan te leveren plan van aanpak (zie bijlage), met het onderzoeken van geschikte koop/verkoop/ruil locaties voor bos -en natuurontwikkeling en interne/externe afstemming daarover op basis van het vastgestelde beleid.
 • Het begeleiden van  de gebiedsteamoverleggen voor natuurontwikkeling,  inclusief verslaglegging ervan.
 • Het (laten) uitvoeren van benodigde taxaties bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant en begeleiden van andere onderzoeken, inclusief verslaglegging.
 • Het actueel houden van de digitale opgavenkaart die bij het plan van aanpak voor Ecologische Verbindingszones en andere natuurontwikkeling hoort.
 • Het maken van integrale inrichtingsplannen met ramingen en leveren van overzichten voor management rapportages.
 • Het via mandaat aanvragen van subsidies en fondsen en bijhouden van financiële inkomsten -en uitgavenstroom in bestaand format van de gemeente.
 • Het maken van overdrachtsdocumenten voor team Groen, Natuur en Afval voor realisatie van Ecologische Verbindingszones en andere natuur. De overdrachtsdocumenten zijn voor dit team geschikt om bestekken mee te maken voor uitvoering

De uitvraag geldt voor gemiddeld 24 uur per week en met een gedifferentieerd uurtarief per taakveld, zoals genoemd in het plan van aanpak 2024 t/m 2030 (zie bijlage).

 • De projectleider is namens het in te huren bureau, de opdrachtnemer van realisatie van natuur, met focus op ecologische verbindingszones volgens het werkprogramma van de Natuurvisie. Van planvorming tot aan uitvoering van de nieuwe natuurontwikkeling heeft de projectleider het eigenaarschap over het project.
 • Externe expertise: Door het toevoegen van vakspecialisten aan het team met een uitstekende gebiedskennis en/of een andere expertise wordt de formatie kwalitatief versterkt om de beoogde natuurdoelen te behalen. Gedurende het gebiedsproces kan een expertise aanvullend ingezet worden op het bestaande team. Op deze manier kan ingespeeld worden op actualiteiten of aanvullende kansen.

De opdracht duurt uiterlijk tot 31-12-2030, wegens wettelijke regels zal ieder jaareinde het contract worden geëvalueerd en eventueel verlengd. Het eerste contract zal dus lopen van 15-07-2024 tot en met 31-12-2024.

Functie-eisen

Eisen

 • Aantoonbare ervaring met minimaal 2 vergelijkbare opdrachten (aan te reiken bij de inschrijving ter beoordeling)

Gunningscriteria

 • Vanuit het eigen bureau kunnen leveren van de gevraagde expertise;
 • Kennis en ervaring van het grondgebied van de gemeente;
 • Passend bij organisatie en team.
   

Aanbod

Een bovengemiddeld salaris bij Flexpeople;

 • 8% vakantiegeld;
 • 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
 • Volledige reiskostenvergoeding;
 • Opleidings- en trainingsmogelijkheden;
 • Prima pensioenregeling.
 • Als je specifieke wensen hebt, maken we hier aparte afspraken over.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Neem contact op met Bartold van der Waal.