Projectleider bodem en omgeving

Bartold van der Waal

Recruiter 

Organisatie
De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben gekozen voor een gezamenlijke en integrale ontwikkeling van het plangebied Crailo. Voor de voorbereiding en uitvoering van de ontwikkeling is GEM Crailo BV opgericht. Doelstelling is om een samenhangend en onderscheidend woon- en werkgebied te realiseren met 590 woningen en circa 5 hectare bedrijvigheid met hoge ambities op het gebied van biodiversiteit, mobiliteit en energie.

Opdracht
Wij zoeken een projectleider bodem en omgeving met ruime ervaring op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering. De projectleider dient de opgave op het gebied van bodemsanering, grondverzet, archeologie, niet-gesprongen explosieven en hergebruik van materialen op zelfstandige, efficiënte en kosteneffectieve wijze voor te bereiden en te begeleiden tijdens de uitvoering.

De projectleider stelt zelf benodigde uitvoeringsplannen en notities op om beschikkingen en/of instemmingen te verkrijgen. In de (uitvoerings)plannen is in het bijzonder aandacht voor duurzaamheidsaspecten zoals herschikken, hergebruik, transport en verwerking. Waar nodig voert hij/zij overleg met bevoegde instanties. Daarnaast verzorgt hij/zij met collega’s de aanbesteding van uit te voeren werkzaamheden.

De projectleider verzorgt de begeleiding en/of directievoering tijdens de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van bodemsanering, archeologie en niet-gesprongen explosieven. Hij/zij moet goed in staat zijn om te werken binnen een projectomgeving en de projectmatige beheeraspecten zoals kosten en risico’s steeds goed voor ogen te hebben en hierop sturen.
Communicatie met stakeholders maakt onderdeel uit van de functie. De financiële bewaking van alle fasen is onderdeel van het takenpakket.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in milieuadvisering (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring als projectleider Bodem en Omgeving.

Gunningscriteria
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van bestekken of werkomschrijvingen ten behoeve van aanbestedingen voor de uitvoering van bodemsaneringen (benoem dit duidelijk in het cv);
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van milieukundige begeleiding en directievoering (benoem dit duidelijk in het cv);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van bodemsanering in combinatie met aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven en archeologische waarden;
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider bij een gebiedsontwikkeling van een voormalig fabrieks- of defensieterrein met vervuilingen als gevolg van het historisch gebruik;
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Teamspeler
  (U bent goed in samenwerken binnen een groep van mensen. U herkent dat een groep sterker is dan een individu en doet er alles aan om samen met het team de doelstellingen van de organisatie te halen)
 2. Hands on mentaliteit
  (U steekt uw handen uit de mouwen, U bent praktisch ingesteld en zorgt dat ‘het’ gefixed wordt)
 3. Oplossingsgericht
  (U bent creatief en ondernemend in het vinden van oplossingen voor lastige vraagstukken, al dan niet met verschillende (tegengestelde) belangen en/of stakeholders en betrekt daarbij anderen en zorgt voor draagvlak)
 4. Voldoende mate van zelfstandigheid
  (U bent in staat om voldoende onafhankelijk keuzes te maken en te opereren, u weet wanneer het nodig is om advies te vragen en af te stemmen met collega’s, leidinggevende en stakeholders, U drijft uzelf aan en vindt makkelijk uw richting)
 5. Eigenaarschap (verantwoordelijkheidsgevoel)
  (U voelt u verantwoordelijk voor uw eigen taken en de teamresultaten en het onderhouden van de relatie met klanten, U trekt het zich aan hoe processen verlopen en welke resultaten behaald worden. U bent voortdurend alert en neemt initiatief tot verbetering)

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 21 maart 2023

Medewerker Data Repair

Gepubliceerd op 20 maart 2023

Projectleider compliance controls

Gepubliceerd op 17 maart 2023

Financiële Huisvesting Analist (2fte)