Medewerker / Projectleider (Verbijzonderde) Interne Controle

Bartold van der Waal

Recruiter 

Voor de gemeente De Bilt zijn wij op zoek naar een Medewerker / Projectleider (Verbijzonderde) Interne Controle

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube om te zien wat Gemeente De Bilt nog meer te bieden heeft.

Jouw rol in de organisatie:
Je bent de motor achter en van interne controles en bent actief met het opzetten en uitvoeren van (verbijzonderde) interne controles om de werking van de processen en de daarin opgenomen beheersmaatregelen te toetsen en waar nodig aanbevelingen te doen ter verbetering. Je werkt aan de professionalisering hiervan en zorgt dat iedereen het nut ziet van goede processen. Je signaleert in- en externe ontwikkelingen en weet deze ontwikkelingen door te vertalen naar de administratieve organisatie en (verbijzonderde) interne controles. Voor het management treed je hierbij proactief op als sparringpartner, adviseur en/of procesbegeleider op het gebied van administratieve organisatie, zodat de processen worden voorzien van de juiste beheersmaatregelen en, door het team zelf, uit te voeren interne kwaliteitscontroles om ‘in control’ te zijn.

Opdracht

 • Je stelt op basis van de reeds beschikbare input een plan op voor de uitvoering van de interne controle 2022. Hierin zijn de controles inzake rechtmatigheid en getrouwheid opgenomen. Dit plan is er op gericht te zorgen dat de interne controle ten behoeve van de jaarrekening 2022 op tijd en volledig wordt uitgevoerd.
 • Je neemt het voortouw om samen met de interne medewerkers het plan volgens planning uit te voeren.
 • Je rapporteert aan directeur Bedrijfsvoering en Concerncontroller over knelpunten bij de uitvoering en doet voorstellen om te komen tot tijdige uitvoering en noodzakelijke resultaten.
 • Je rapporteert aan het managementteam en college over de voortgang van het controleplan en op hoofdlijnen over de uitkomsten van de onderzoeken.
 • Je voert interne controles uit binnen de verschillende bedrijfsprocessen. Zo controleer je bijvoorbeeld betaalde facturen steekproefsgewijs op juistheid, volledigheid en tijdigheid.
 • Je ondersteunt de proceseigenaren bij de verbetering en de vastlegging van de procesanalyse.
 • Je adviseert proactief over de te nemen beheersmaatregelen in de processen zelf en (periodiek) door het team zelf uit te voeren kwaliteitscontroles.
 • Voor jouw werkgebieden heb je contact met onze accountant.
 • Je bewaakt belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving en bewaakt mede de implementatie hiervan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van Bedrijfseconomie of Accountancy;
2. Aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van uitvoering en implementatie van interne controle bij een overheidsorganisatie.

Gunningscriteria
3. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van Bedrijfseconomie of Accountancy (40 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van AO/IC binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
5.Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met procesverbetering (licht duidelijk toe in het cv) (20 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met zelforganiserende teams (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je hebt een aantoonbaar HBO / academisch werk- en denkniveau en een afgeronde relevante opleiding (bijvoorbeeld bedrijfseconomie of accountancy, aangevuld met vakgerichte cursussen over bijvoorbeeld interne audits).
 • Werkervaring op het gebied van de AO/IC (administratieve organisatie en interne controle) in een overheidsorganisatie is een voorwaarde
 • Je hebt een heldere visie op proces- en kwaliteitsmanagement en de ontwikkeling van het interne beheersingssysteem.
 • Door jouw heldere uitleg, zowel mondeling als schriftelijk, en hulpvaardige instelling krijg je de collega’s binnen de kortste keren mee en creëer je begrip voor interne controles.
 • Je hebt een helikopterview, goed ontwikkelde analytische vaardigheden en beschikt ook over het vermogen om naar details te kijken. Je overziet de procesmatige gevolgen van je bevindingen en weet daar effectief vanuit rolvastheid mee om te gaan.
 • Energiek, innovatief, resultaatgericht en een gezonde dosis doorzettingsvermogen zijn belangrijke ingrediënten. Integer handelen is voor jou uiteraard vanzelfsprekend.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 1 december 2022

Business Controller

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Groot Zakelijk B/Coach (10)

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Food&Agri Grootzakelijk A