Financiële Huisvesting Analist (2fte)

Contact Flexpeople Werving & Selectie Detachering Finance
Bartold van der Waal

Recruiter 

Voor de Nationale Politie ben ik op zoek naar twee Financiële Huisvesting Analisten

Vacature informatie

Job type                           : Tijdelijke functie/opdracht
Opdrachtgever               : Nationale Politie
Uren per week                : 36
Standplaats                     : Rotterdam
Startdatum                      : 1 juni 2023
Einddatum                      : 31 mei 2024

 

Cluster Huisvestingplannen valt onder het Team Programmeren en focust zich op de landelijke planvorming en de analyse, monitoring en verantwoording over de transitieopgave van de huisvestingsportefeuille. Het cluster bewaakt de voortgang en samenhang van de huisvestingsprojecten en ondersteunt bij ontwikkeling en actualisatie huisvestingsplannen.

Team Programmeren richt zich op de sturing en verantwoording van de betaalbaarheid en maakbaarheid van de huisvestingsplannen. Het team kijkt ook naar het effectief en efficiënt inrichten en beheersen van de bedrijfsvoering en de risico’s en houdt het zich bezig met het verbeteren van kwaliteitsonderdelen binnen de sector Huisvesting. Tevens draagt het team zorg voor het inhoudelijk beheer, de analyse en rapportage over vastgoed-/contractdata en gebouwtekeningen.

Hoewel de hiërarchie onder Team Programmeren valt zal er een nauwe samenwerking zijn in multidisciplinair teams die wordt geformeerd per eenheid.

Financiële huisvesting analyses opstellen waarmee invulling wordt gegeven aan actuele huisvestingsvragen uit de portefeuille operatie en de specifieke thema’s. Het resultaat is een herzien, dan wel nieuw Huisvestingsplan per eenheid/ portfolio dat invulling geeft aan een investeringskalender, projectenkalender en meerjaren begroting op basis van integrale bedrijfsvoering afwegingen op het gebied van HRM, IV en FM. De afwegingen worden inzichtelijk gemaakt op basis van waarde (strategische doelen operatie en bedrijfsvoering) vs. kosten (beschikbare middelen).Verantwoordelijkheden

Te leveren producten:

  1. Analyse van 3 (nader toe te wijzen) huisvestingsplannen van een eenheid op de KPI’s die zijn geformuleerd. De analyse wordt tevens voorzien van advies aan de assetmanager / portfeuillemanager. De analyse wordt per 2 maanden opgeleverd in de gedefinieerde formats.
  2. Impactanalyse op KPI’s van de ingediende wijzigingsverzoeken (Onderzoeksopdracht, Onderzoeksrapport, Business Case, Project Initiatie document, Opdracht verwerving, Project opdracht of Afwijking rapportage) op de portefeuille en projecten.  De ingediende wijzigingen worden per week beoordeeld.
  3.  Periodieke toelichting op de analyes aan de belangrijkste stakeholders is onderdeel van het te leveren product.

De belangrijkste stakeholders zijn: Asset Manager, Vastgoed Ontwikkelaar en Projectleiders uit de diverse teams. Dagdagelijkse staat de samenwerking met de controllers, planners en analisten van het team Programmeren centraal.

  • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, bij voorkeur Economics. Losse cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd;
  • Minimaal 4 jaar aantoonbare financiële werkervaring met vastgoedprojecten of gebiedsontwikkelingsprojecten;
  • Aantoonbare werkervaring met vastgoedprojecten;
  • Aantoonbare werkervaring met financieringsvraagstukken;
  • Aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid / politie.

Voor de uitvoering van de opdracht zoekt de politie tenminste de volgende competenties en vaardigheden bij uitvoering van de opdracht:

– Samenwerking met de verschillende disciplines is noodzakelijk om tot een huisvestingsplan te kunnen komen daarom is het vermogen om zelfstandig te kunnen netwerken van belang. In het werk wordt verwacht dat wordt opgetreden als verbinder.

– In de huisvestingsplannen komen beleid en wensen van de gebruiker samen. Inleving in de gebruikerswensen en begrip van beleidsuitgangspunten zijn daarbij van belang. In het werk wordt daarom een analytisch niveau verwacht waarmee vraag en aanbod tot een concrete gedragen vertaling leiden. Hierbij wordt de samenhang en afweging van de verschillende belangen en invalshoeken geschetst en tekstueel opgenomen in het huisvestingsplan.

– Een belangrijk aspect in de huisvestingsplannen is het omzetten van de plannen naar concrete planningen en financiële impact. Kennis van vastgoed financiën en vaardigheid in het uitwerken van financiële modellen is daarom een randvoorwaarde. Tevens is begrip benodigd van de wijze waarop bijvoorbeeld een bouwplanning vertaald naar financiën in de begroting.

– Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. De vertaling van het werkproces naar huisvestingsoplossingen in het huisvestingsplan vraagt om een gevorderde vaardigheid ten aanzien van het opstellen van rapportages.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 21 maart 2023

Medewerker Data Repair

Gepubliceerd op 20 maart 2023

Projectleider compliance controls

Gepubliceerd op 17 maart 2023

Financiële Huisvesting Analist (2fte)