Financieel Adviseur Sociaal Domein

Bartold van der Waal

Recruiter 

Voor de BEL Organisatie zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur Sociaal Domein


De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Opdracht
Binnen deze complexe organisatie wordt jij financieel adviseur Sociaal Domein. Je klanten zijn de collega‘s van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling en bestuurders van de drie gemeente en jij kunt je feilloos bewegen binnen dit speelveld. Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën.

We hebben naast een teamadviseurs voor de verschillende teams ook accounthouders voor iedere gemeente. De financieel adviseurs zijn vooral het schakelpunt ten aanzien van het financiële richting de teams in de organisatie, de financieel accounthouders zijn vooral de schakel tussen de organisatie en het bestuur. Dit houdt onder meer in dat je:

 • Team MO (Maatschappelijke Ontwikkeling) adviseren ten aanzien van financiële vraagstukken;
 • Samen met team MO de geldstromen in het vizier hebt tussen gemeente en gemeenschappelijke regelingen op het gebied van het sociaal domein;
 • dat je college- en raadsvoorstellen controleert en accordeert;
 • en dat je de financieel portefeuillehouder helpt bij de beantwoording van raadsvragen en indien gewenst ondersteunt bij raadsvergaderingen op het gebied van sociaal domein.
 • Je een bijdrage levert aan de totstandkoming van de P&C producten zoals kadernota, begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening

De meeste tijd gaat zitten in de advisering van team MO, zowel als het gaat om advisering aan het team als het adviseren aan het college van B&W. De totstandkoming van deze producten is een samenspel van de gehele organisatie, maar jij vervult een spilfunctie in dit geheel. Dit betekent in de praktijk dat je veel in de uitvoering bezig bent, maar ook net zo veel in de coördinatie en afstemming.

Naast de reguliere taken, ben je ook continu scherp op het doorvoeren van verbeteringen binnen het team C&F en haar producten. Te denken valt aan het verbeteren van werkprocessen en het actualiseren van (financiële) beleidsdocumenten. Dit vraagt ook van je dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Je werkzaamheden bestaat o.a. uit:

 • Het adviseren van de collega’s van team MO op financieel gebied
 • Het adviseren en toetsen van B&W-adviezen die door team MO worden opgesteld
 • eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk zijn voor de P&C-beleidsadvisering en P&C-producten voor team MO;
 • Faciliteren in het proces van opstellen van P&C producten, waaronder:  de jaarstukken, kadernota en de programmabegroting;
 • Overleg voeren met belanghebbenden, w.o. met de portefeuillehouder Financiën;
 • Een belangrijke signaalfunctie op het gebied van P&C en initieert, ontwikkelt en evalueert (financieel) beleid op het terrein van planning en control ten behoeve van een optimale sturing in de BEL Combinatie;
 • Zorgdragen voor adequate besturings- en managementinformatie;
 • Adviseren organisatie bij BBV vraagstukken.

Los van al deze eigenschappen is het van groot belang dat je inzicht hebt in – en gevoel hebt bij het politieke krachtenveld van niet één, maar drie gemeenten. Dat vraagt flexibiliteit en een brede blik, maar ook het vermogen om de grenzen te bewaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aanwezig op kantoor op in ieder geval maandag en donderdag, andere dagen in overleg;
3. Aantoonbare wekervaring als Financieel adviseur binnen het Sociaal domein.

Gunningscriteria
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Accountancy en/of Bedrijfseconomie;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Financieel adviseur bij een gemeente;
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met gemeentelijke financiën binnen het Sociaal domein;
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de BBV;
8. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van de directieraad, leidinggevenden én bestuurders (benoem dit duidelijk in het cv.).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch sterk;
 • Structuur en resultaatgericht;
 • Communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je bent zelfstandig en zelf startend, en zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen;
 • Je bent constructief en kritisch en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 1 december 2022

Business Controller

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Groot Zakelijk B/Coach (10)

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Food&Agri Grootzakelijk A