Controller

Bartold van der Waal

Recruiter 

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Controller

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Concerncontrol van het Kadaster is op zoek naar een tijdelijke energieke controller. De afdeling is verantwoordelijk voor managerial control, financial control en tax control binnen de Directie Financiën en Control.  De afdeling Concerncontrol is onder meer verantwoordelijk voor het optimaliseren van financiële informatievoorziening ten behoeve van Directieraad en Raad van Bestuur in het licht van een veranderde organisatiestructuur en een hierop aangepast besturingsmodel.

Voorbeelden van deze optimalisaties zijn:

 • Het beter inzichtelijk maken van periodieke kostentoerekening aan producten en diensten met bijzondere aandacht voor beleidsmatige keuzes die daarbij worden gemaakt;
 • Het beter inzichtelijk maken van de marges op producten en diensten;
 • Het ontwikkelen van scenario’s bij (excessieve) marktontwikkelingen inclusief het definiëren van mitigerende maatregelen (contingenties);
 • Het ontwerpen van een structuur voor de administratie die beter aansluit bij ontwikkelingen op het gebied van ‘finance transformation’.

Opdrachtomschrijving

 • Ondersteun het huidige team bij het identificeren en ontwikkelen van optimalisaties;
 • Implementeer de optimalisaties samen met controllers (zowel centraal als decentraal) als de product owners van SAP en BW. In de implementatiefase wordt verwacht dat de kandidaat hands on meewerkt aan het concreet tot stand komen van de optimalisaties;
 • Het ondersteunen van een eventuele conversie in de administratie en de implementatie daarvan in de geautomatiseerde systemen.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • SAP;
 • BW in combinatie met SAC;
 • Excel;
 • Bij voorkeur ervaring met CostPerform.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • Identificeren en ontwikkelen optimalisaties op het gebied van kostenstructuur en kosteninzicht;
 • Ontwikkelen van contingenties en scenario’s bij marktfluctuaties;
 • Implementeren van de optimalisaties in de administratieve bedrijfsprocessen in nauwe afstemming met centrale en decentrale controllers.

Eisen

De kandidaat is inzetbaar vanaf 5 december 2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 4 juli 2023 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met één maal zes (6) maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Overige eisen

 • CV en motivatie;
 • Afgeronde wo-opleiding;
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van kostencalculatie en business control;
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken binnen centrale en decentrale controlteams;
 • Ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld is een pré.
Competenties
 • Resultaatgericht en hands on;
 • Helicopterview;
 • Adviesvaardigheid;
 • Overtuigingskracht;
 • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk;
 • Klantgericht;
 • Kwaliteitsgericht;
 • Proactief en initiatiefrijk.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 21 maart 2023

Medewerker Data Repair

Gepubliceerd op 20 maart 2023

Projectleider compliance controls

Gepubliceerd op 17 maart 2023

Financiële Huisvesting Analist (2fte)