Businesscontroller Fysiek Domein

Bartold van der Waal

Recruiter 

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving
Wij zoeken een ervaren Businesscontroller voor het fysiek domein. Je adviseert over de brede bedrijfsvoering. Je zorgt dus voor financiële beheersing, overzicht en inzicht. Je bent het eerste aanspreekpunt op financiën voor de teammanager Projecten en helpt  deze om grip te hebben en te houden op de kosten en de capaciteit. Daarnaast ondersteun je deze teammanager bij het opstellen van de Planning en Control producten zoals de begroting en managementrapportages. Je bent dus bekend met de Planning en Control cyclus van gemeenten en hebt daaraan bijgedragen vanuit je ervaringen binnen het fysieke domein.

Tevens signaleer je kansen en risico’s en adviseer je hier ongevraagd en gevraagd over. Je voert binnen het team risicogesprekken en verwerkt de uitkomst hiervan. Je bent de sparringpartner van de projectcontroller en bewaakt vanuit control de financiële en beleidsmatige kaders

Daarnaast ben je voor de senior beleidsmedewerkers van dit team hun aanspreekpunt voor hun budgetten en helpt je hun om hier grip op te houden. Een aspect van je werkzaamheden is de advisering op de bestuurlijke voorstellen die door team projecten  worden opgesteld. Dit doe je op de PIOFACH onderdelen.  Aan de voorkant, tijdens het opstellen van deze voorstellen  adviseer je de stellers. Dit vraagt kennis van de BBV, aanbestedingsregels, regels rond staatssteun, btw, VPB, etc. Je onderhoudt ook de verbinding met de andere bedrijfsvoeringadviseurs en adviseert integraal. Maar het vraagt ook bestuurlijke sensitiviteit. Je adviseert stevig op de inhoud richting teammanager en andere stakeholders.

Je hebt naast actuele kennis op het gebied van BBV ervaring met het beoordelen, toetsen, beoordelen van complexe grondexploitaties, een bewezen ervaring in het adviseren op binnenstedelijke verdichtingsprojecten en ervaring in en met projectcontrol. Je bent bekend met begrippen als kostenverhaal, activering van directe kosten en weet wat er voor nodig is om dit om een goede manier op te verantwoorden.

Je bent bekend met opstellen van meerjarige investeringsplannen ten behoeve van de begroting en de verantwoording hiervan in de jaarrekening. Je wacht niet af, bent proactief en een stevige adviseur.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden:

  1. Advisering team projecten over hun brede bedrijfsvoering;
  2. Adviseren op de bestuurlijke voorstellen vanuit team Projecten
  3. Bijdragen leveren aan diverse projecten in de verdere doorontwikkeling van het fysieke domein zoals inrichten van urenadministratie, verdere ontwikkeling van meerjarig investeringsplan.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar voor minimaal 28 uur per week;
3.  Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
4. Aantoonbare werkervaring in advisering van teams binnen een afdeling Openbare Ruimte bij een gemeente van minimaal 90.000 inwoners (benoem dit duidelijk in het cv.).

Gunningscriteria
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Businesscontroller met projecten binnen het fysiek domein bij een gemeente van meer dan 90.000 inwoners (benoem dit duidelijk in het cv.) ;
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met het beoordelen en toetsen van grondexploitaties, projectvoorstel (project control) en de verdere doorontwikkeling van project control (benoem dit duidelijk in het cv.);
7. Aantoonbare werkervaring in advisering bestuurlijke voorstellen voor het college en raad die door teams binnen een beleidsafdeling fysiek zijn opgesteld;
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Lias (benoem dit duidelijk in het cv.);
9. Aantoonbare kennis van BBV (benoem dit duidelijk in het cv.);
10. Aantoonbare kennis van Key2Financien (benoem dit duidelijk in het cv.).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Analytisch;
  • Communicatief;
  • Proactief;
  • Oplossingsgericht.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 1 december 2022

Business Controller

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Groot Zakelijk B/Coach (10)

Gepubliceerd op 30 november 2022

Accountmanager Food&Agri Grootzakelijk A