Beleidsadviseur economie

Contact Flexpeople Werving & Selectie Detachering Finance
Bartold van der Waal

Recruiter 

Voor de gemeente Voorschoten, zijn wij op zoek naar een Beleidsadviseur Economie

Organisatie
Vakkundig, betrouwbaar, oplossingsgericht en inclusief zijn wij, onze organisatie en onze mensen. Voor onze inwoners en ondernemers betekent dit dat wij onze afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken en zo een goede dienstverlening leveren. Werken voor de gemeente Voorschoten betekent werken aan ontwikkeling, werken aan een betere maatschappij maar ook werken aan je eigen ontwikkeling. Zo biedt de gemeente haar mensen de ruimte om nieuwe talenten te ontdekken, vaardigheden te benutten, prikkelen wij je creativiteit en dagen we je uit te groeien als mens. Onze prettige informele werksfeer nodigt hiertoe uit en zorgt ervoor dat je je gauw thuis voelt.

Team
Alles wat je ziet, overal waar je kijkt behoort tot de Fysieke Leefomgeving. Het team Verkeer, Bouwen en Wonen (VBW) zorgt er voor dat je kan leven en ondernemen in een ambitieuze, veilige en schone leefomgeving. Met ongeveer 25 collega’s werken wij in samenwerking met onze omgeving, opgavegericht onder andere aan grote thema’s als wonen, ondernemen, mobiliteit en toerisme. Een heel uitdagend en divers pakket waarbij wij veel stakeholders kennen die wij mee nemen in ons werk.

Cluster economie
Het cluster economie bouwt aan een sterke, duurzame, lokale economie voor nu en in de toekomst. Voor een toekomstbestendig economisch lokaal en regionaal beleid begrijpen wij dat samenwerken het sleutelwoord is. Een goede participatie strategie zowel binnen de organisatie, waar wij een ambassadeur van integraal werken en adviseren zijn, als buiten de organisatie waar wij onze stakeholders, als onze ondernemerscollectieven, uitnodigen om samen aan de slag te gaan met economische vraagstukken. Wij zijn de verbinders die opgaven koppelen aan passend beleid, uitvoering koppelen aan feedback en bijsturing voor de beste uitkomst. In de Economische Visie 2021-2025 en het coalitieakkoord 2022-2026 is helder weergegeven waar onze focus ligt en hoe we de economie van Voorschoten vitaal houden. Door projectmatig samen te werken met andere gemeenten, ondernemers en onderwijs in de regio denken, praten en ontwikkelen wij op strategisch niveau mee. We leiden ook projecten ter versterking van onze bedrijventerreinen, retail, onderwijs en arbeidsmarkt in en om ons dorp en schakelen met plezier tussen rollen en taken binnen ons dynamische thema’s.

Jij
Woorden als: enthousiast, positief, sociaal, gedreven, ondernemend en teamplayer, passen bij jou. Je weet hoe je een organisatie en anderen in beweging brengt en weet moeiteloos commerciële, maatschappelijke en politieke belangen daarbij in het oog te houden. Je bent een geduldige en oplettende gesprekspartner die vertrouwen wint door duidelijk te communiceren .

Jouw kennis en ervaring bij het versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het versterken van bedrijventerreinen en toerisme zijn van harte welkom, maar goed kunnen samenwerken is een must. Want alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Onze beleidsadviseur economie
Je zet je in voor:

– Advisering over economische aangelegenheden (zowel lokaal, regionaal als provinciaal) en deelname aan gemeentelijke en regionale project- en werkgroepen;
– Uitvoeren van maatregelen ter versterking vitaliteit van het ondernemersklimaat;
– Versterken, verduurzamen en toekomstbestendig houden van bedrijventerreinen;
– Bedrijfscontactfunctionaris gemeente Voorschoten;

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Aangeboden kandidaat is uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2023;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau op het gebied van algemene , commerciële of bedrijfseconomie (30 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als beleidsadviseur economie of als projectleider in de ruimtelijke advisering (30 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeentelijke instelling (kennis politiek krachtenveld). (20 punten);
6. Kennis van het vakgebied economische zaken en de aanpalende beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening ten behoeve van een integrale blik op het taakgebied (bijvoorbeeld als projectleider ruimtelijke ontwikkeling (maak dit concreet met 1 voorbeeld). (20 punten).

Competenties

– Communicatietechniek: je weet hoe je jouw communicatie aan moet passen aan de situatie en het publiek om advies over te brengen;
– Integraal adviseren: je bent empathisch en kan de belangen van verschillende partijen inschatten, verwerken en combineren in een integraal beleidsadvies;
– Commercieel denken: je kan je verplaatsen in het belang van ondernemers en hun belangen meewegen in je handelen en afwegingen;
– Netwerken en lobbyen: je vindt het leuk om te netwerken, weet hiermee verbindingen te creëren met stakeholders en blijft zo goed op de hoogte van wat er speelt;
– Eigenaarschap: je voelt je verantwoordelijk voor je werk en je neemt deze verantwoordelijkheid, je bent hierover aanspreekbaar en benaderbaar voor je team en anderen.
– Werken in teamverband: je voelt je verbonden met je werk, je vindt het fijn om in teamverband te werken, je organiseert je inzet in afstemming voor een goede samenwerking en resultaten van het cluster economie en de organisatie.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 21 maart 2023

Medewerker Data Repair

Gepubliceerd op 20 maart 2023

Projectleider compliance controls

Gepubliceerd op 17 maart 2023

Financiële Huisvesting Analist (2fte)