Adviseur Planning & Control

Bartold van der Waal

Recruiter 

Organisatie
De BEL Combinatie is een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Opdracht
Binnen deze complexe organisatie word jij accounthouder voor de gemeente Eemnes. Je klanten zijn de bestuurders van deze gemeente en jij kunt je feilloos bewegen binnen dit speelveld. Je komt te werken in het cluster Planning & Control, onderdeel van het team Control & Financiën.

We hebben naast een accounthouder voor iedere gemeente, ook teamadviseurs. Waar de adviseurs de informatie ophalen uit de organisatie, ben jij juist de schakel tussen hen en het bestuur. Dit houdt onder meer in dat je:

 • Aangeleverde mutaties voor de kadernota en de begroting afstemt met je portefeuillehouder;
 • Dat je college- en raadsvoorstellen controleert en accordeert;
 • En dat je de financieel portefeuillehouder helpt bij de beantwoording van raadsvragen en indien gewenst ondersteunt bij raadsvergaderingen.

De meeste tijd gaat zitten in de P&C-producten. De totstandkoming van deze producten is een samenspel van de gehele organisatie, maar jij bent verantwoordelijk voor het eindproduct. Dit betekent in de praktijk dat je veel in de uitvoering bezig bent, maar ook net zo veel in de coördinatie en afstemming.

Naast de reguliere taken, ben je ook continu scherp op het doorvoeren van verbeteringen binnen het team C&F en haar producten. Te denken valt aan het verbeteren van werkprocessen en het actualiseren van (financiële) beleidsdocumenten. Dit vraagt ook van je dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen je vakgebied.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk zijn voor de P&C-beleidsadvisering en P&C-producten;
 • Opstellen van P&C producten, waaronder:  de jaarstukken, kadernota en de programmabegroting;
 • Overleg voeren met belanghebbenden, w.o. met de portefeuillehouder Financiën;
 • Zorgdragen voor adequate besturings- en managementinformatie;
 • Adviseren organisatie bij BBV vraagstukken;
 • Financiële controle van alle college- en raadsvoorstellen;
 • Het geven van een technische toelichting op P&C-producten aan raadsleden;
 • Het opstellen van het college-/raadsvoorstel bij elk P&C-product, w.o. de overhevelingsvoorstellen en de begrotingsrechtmatigheid;
 • Het bewaken van en adviseren over het sluitend houden van de financiële meerjarenbegroting (structureel en reëel evenwicht);
 • Bewaken van de volledigheid en juistheid van de financiële begroting;
 • Het monitoren van en rapporteren over bezuinigingstaakstellingen;
 • Het opstellen van tussenrapportages over de voortgang van de DVO.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aanwezig op kantoor op in ieder geval maandag en donderdag, overige dagen in overleg.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding Accountancy/ Bedrijfseconomie op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Financieel adviseur bij een gemeente (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met gemeentelijke P&C (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de BBV (10 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het uitvoeren van de (verbijzonderde) interne controle (VIC) van een gemeente (10 punten);
8. Minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met SAP (CiVision Middelen) (15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch sterk;
 • Je brengt structuur en bent resultaatgericht;
 • Je bent communicatief sterk: je bent duidelijk en overtuigend;
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden;
 • Je bent zelfstandig en zelf startend, en zoekt actief de samenwerking met alle betrokkenen;
 • Je bent constructief en kritisch en hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Solliciteer op deze functie

Heb je een vraag over deze vacature?

Onze recruiter  Bartold van der Waal helpt je graag verder!

Misschien vind je deze vacatures ook interessant?

Andere vacatures

Gepubliceerd op 19 januari 2023

Commercial Finance Analyst

Gepubliceerd op 19 januari 2023

Migration Manager

Gepubliceerd op 19 januari 2023

Customer Journey Expert